Thông tấn xã nhà nước Nga Tass đưa tin ông Murashko tuyên bố: “Vắc xin chống lại…

Thông tấn xã nhà nước Nga Tass đưa tin ông Murashko tuyên bố: “Vắc xin chống lại sự lây nhiễm Covid-19 phát triển bởi trung tâm Gamaleya đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm, hiện tại nhiều tài liệu đang được chuẩn bị cho quá trình đăng ký. Một khi vắc xin được cấp phép, vắc xin sẽ được sử dụng với nhiều nhóm đặc biệt, trước tiên với bác sỹ và sau đó đến giáo viên. Chúng tôi có kế hoạch mở rộng việc sử dụng vắc xin từ tháng 10/2020”.
__________
#netdepcodohue #vacxincovid19


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *