Thắp sáng niềm tin, mong cầu đại dịch sớm qua Nếu bạn là người dân Huế hãy chi…

Thắp sáng niềm tin, mong cầu đại dịch sớm qua ❤

Nếu bạn là người dân Huế hãy chia sẽ để mong nhân dân Huế bình an, chiến thắng đại dịch lần này ✊

Ảnh: Nguyễn Tấn Anh Phong
#netdepcodohue #covid19


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *