Nơi đây đã được lên kế hoạch hồi sinh và sẽ được đưa vào khai thác trong thời gi…

Nơi đây đã được lên kế hoạch hồi sinh và sẽ được đưa vào khai thác trong thời gian tới rồi các bạn. Hẹn các bạn đến Huế được checkin tự do ở đây một ngày không xa ❤
_____
Nguồn : Nguyễn Phong
#hothuytien #netdepcodohue #hue


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *