Màu vàng của nổi sợ hãi, đau thương mất mát. Màu vàng của một năm lũ lụt lịch sử…

Màu vàng của nổi sợ hãi, đau thương mất mát.
Màu vàng của một năm lũ lụt lịch sử .

Năm 2020 một năm của dịch bệnh, thiên tai. Mẹ thiên nhiên đã và đang nổi giận với chúng ta 😢

——-
Cre: Trần Thiên
#netdephue


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *