Khi phố lên đèn được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng. Nhìn ấm áp và đầy hoài …

Khi phố lên đèn được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng.

Nhìn ấm áp và đầy hoài niệm
————
Ảnh: Trần Đặng Ngọc Phú
#netdephue


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *