Hậu trường phim Gái Gìa Lắm Chiêu 5 khi hôm qua đã Chặn cầu Dã Viên để đóng phim…

Hậu trường phim Gái Gìa Lắm Chiêu 5 khi hôm qua đã Chặn cầu Dã Viên để đóng phim Gái Già Lắm Chiêu từ 3 giờ chiều (cho đến tận sáng nay. Nhìn khủng quá luôn 😉, hóng Tết ni đi xem phim Gái Già Lắm Chiêu 😍😍

Cre : Nam Cito
#netdephue


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *