DÙ TÀI SẢN MẤT TRẮNG, NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ VẪN NGHIÊM CHỈNH XẾP HÀNG, NHƯỜNG NHỊN N…

DÙ TÀI SẢN MẤT TRẮNG, NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ VẪN NGHIÊM CHỈNH XẾP HÀNG, NHƯỜNG NHỊN NHAU NHẬN HÀNG CỨU TRỢ..!

———
Ảnh: Tuổi Trẻ
#netdephue


Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *