HÀNG TRE MỚI TRỒNG TRÊN ĐÊ KIM OANH CỦA HỒ TỊNH TÂM SAU CƠN BÃO NO…

HÀNG TRE MỚI TRỒNG TRÊN ĐÊ KIM OANH CỦA HỒ TỊNH TÂM SAU CƠN BÃO NOUL

Con đê Kim Oanh là một điểm nhấn quan trọng trong quần thể cảnh quan hồ Tịnh Tâm.
__________
Ảnh: Dnga
#netdephue


Source