Ngoài nét đẹp cổ kính của Huế thì biển cũng hong thua mng ơi biển này e đi là bi…

Ngoài nét đẹp cổ kính của Huế thì biển cũng hong thua mng ơi biển này e đi là biển Vinh Hiền đẹp thật sự luôn biển này sóng nhẹ nhàng nước trong veo thấy mấy đàn cá nhỏ nhỏ luôn 🤣 biển này đi hơi xa xí mà hong uổn công đi đâu mọi hehe ❤️❤️
Cre: Trang Pika


Source