HUẾ MÙA HOA BẰNG LĂNG Con đường mới mở dọc theo hai bên bờ so…

HUẾ MÙA HOA BẰNG LĂNG 😍

Con đường mới mở dọc theo hai bên bờ sông Hương cũng như những con đường nội thành cũng tím một màu, hoa nở tím trên cây và xác hoa phủ đầy trên lối.
__________
Ảnh: Dnga
#netdepcodohue #hue #hoabanglang


Source